Dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż IMCM sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Rozwój firmy IMCM sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacji produktowej”

Projekt realizuje podstawowy cel w postaci wzmocnienia konkurencyjności MŚP gdzie stwarza się lepsze warunki do rozwoju MŚP. Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie wnioskodawcy poprzez dofinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz usługi szkoleniowej, której efektem ma być łatwiejsze, obarczone mniejszym ryzykiem wdrożenie w życie projektu polegającego na stworzeniu innowacyjnego produktu, jakim jest system boksów (do przechowywania rowerów) oferowany wraz z zdalnym systemem zarządzania i monitorowania procesem ich wynajmu. Dodatkowo firma zrealizuje cel komplementarny, jakim jest zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez wdrożenie modelu biznesowego dedykowanego innowacyjnemu produktowi.

Projekt polega na inwestycji w budowę systemu informatycznego do zarządzania i sterowania systemami boksów rowerowych za pomocą technologii stacjonarnej jak i mobilnej. Wyniku realizacji inwestycji powstanie innowacyjny produkt, którym będzie system boksów oferowany wraz z usługa zdalnego zarządzania i monitorowania procesu wynajmu.

W celu realizacji projektu niezbędna będzie realizacja wydatków zgodnie następującymi etapami:

  • zakup oprogramowania - systemu informatycznego tworzonego pod indywidualne potrzeby niniejszego projektu
  • zakup komputerów - 4 szt. komputerów wraz z system operacyjnym
  • zakup usług szkoleniowych w postaci szkoleń z zakresu bezpieczeństwa aplikacji mobilnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 253977,50 PLN